Thơ Lục Bát

Nghệ thuật cảm nhận và bình một bài thơ

Chúng ta thường quên tự hỏi mình mỗi ngày ”mình đã suy nghĩ gì khi cảm nhận và bình thơ người khác” Đây không phải là việc làm vu vơ mà là sự cần thiết trong giao lưu thơ hằng ngày của mỗi chúng ta.

Nghệ thuật cảm nhận và bình một bài thơ

Tản mạn về kỹ năng chơi Thơ Lục Bát

Thơ Lục Bát [LB] là Quốc Thơ chính thống. Thể LB theo các nhà nghiên cứu được kế thừa từ nguồn Ca dao, Tục ngữ nên ra đời rất sớm, có trước khi du nhập thơ Đường. 

Tản mạn về kỹ năng chơi Thơ Lục Bát

Tản mạn về thơ Lục bát tả hữu bắt quàng

Trong nền văn hóa dân gian của của dân tộc, mỗi vùng miền ông cha ta đều có sáng tạo kiểu ca dao, hò vè mang tính đặc thù, trong đó có thể ca vè bắt quàng thường để châm biếm chuyện đời…

Tản mạn về thơ Lục bát tả hữu bắt quàng
Scroll to Top