Vô Vi

Tản mạn về Thuyết Vô Vi

Khi ngẫm ngợi cuộc sống từ cổ chí kim ta thấy, các bậc trí thức chân chính thường suy nghĩ chính chắn trước khi hành động, nên dù họ có sai sót đều không đáng tiếc. Đức tín và khí tiết cao quý hơn cả sinh mạng của họ, do vậy trong chinh chiến hay …

Tản mạn về Thuyết Vô Vi Read More »

Scroll to Top