Thơ Đường

Vài kĩ năng Cảm & Bình thơ Đường

Nhằm tạo sự giao cảm với các bạn yêu thơ, sự hài hòa tuổi tác, sự chan hòa giữa sở thích, nhất là ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thơ Đường, để hoạt động giao lưu thơ trong Hội ngày càng đoàn kết sinh động và vui tươi hơn.

Vài kĩ năng Cảm & Bình thơ Đường
Scroll to Top