Xứ Huế

Chùm thơ xứ Huế sử dụng từ ngữ địa phương quen thuộc

Chủ đề này Thái sẽ tổng hợp những bài thơ hay viết về xứ Huế nhưng điều đặc biệt là chỉ cập nhật những bài thơ sử dụng nhiều từ ngữ địa phương của vùng đất Thừa Thiên – Huế, như: chi, mô, răng, rứa, tê, chừ, ni, nớ, hỉ, hả,…

Scroll to Top