Bộ ảnh những trò chơi tuổi thơ gắn liền với lứa tuổi 7x-8x

Mời các bạn lứa tuổi 7x-8x (và 9x đời đầu) cùng nhìn lại những trò chơi gắn liền với tuổi thơ 1 thời. Thật đáng tiếc những trò chơi thú vị ấy hầu như bây giờ ít còn chơi nữa.