Thơ kể chuyện: Sự tích ông Công, ông Táo

Bài thơ dựa theo nội dung của một trong rất nhiều sự tích về Ông Công – Ông Táo, lý giải tại sao lại có 2 ông 1 bà. Bài thơ này của tác giả Nguyễn Đắc Hải (thầy giáo Hải).

Thơ kể chuyện: Sự tích ông Công, ông Táo
Scroll to Top